No title...
Thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng
          Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, doanh nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đến năm 2025.

          Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 27/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đến năm 2025 nhằm từng bước nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, doanh nghiệp theo hướng công nghệ số.

          Theo kế hoạch trong năm 2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền, đạt tối thiểu 30% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC và kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC sẽ được tăng dần cho đến năm 2025 đạt 100%. Ngoài ra, thời gian chờ đợi của doanh nghiệp giảm xuống còn tối đa 15 phút/01 lượt giao dịch;  thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/01 hồ sơ vào năm 2025; hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ bằng phương thức điện tử đạt ít  nhất từ 80% trở lên để người sử dụng chỉ cần nhập dữ liệu tối đa một lần.

          Sau khi thực hiện kế hoạch, doanh nghiệp được tiếp nhận, giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính (trừ trường hợp TTHC yêu cầu phải kiểm tra thực địa, đánh giá, kiểm tra, thẩm định tại cơ sở); theo nhiều phương thức phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp; không phải thực hiện các thủ tục kiểm tra, xác nhận hoặc cung cấp lại hồ sơ, giấy tờ, thông tin, kết quả giải quyết đã được số hóa; được trả và công nhận tính pháp lý của kết quả giải quyết TTHC ký số trong tất cả các giao dịch với cơ quan nhà nước và được giám sát, đánh giá, phản hồi trực tuyến quá trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC của cơ quan nhà nước.

Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

          Như vậy, khi triển khai thực hiện Đề án sẽ góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, làm thay đổi một cách căn bản cách thức giải quyết cũng như việc theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ thủ công sang điện tử, tự động, theo thời gian thực. Qua đó, cắt giảm, đơn giản hóa việc thực hiện TTHC, tăng năng suất lao động, giảm thời gian, chi phí thực hiện TTHC.

 

Triệu Thị Đờ - Văn phòng Ban Quản lý các KCN tỉnh Sóc Trăng
Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 232
  • Trong tuần: 1 235
  • Tất cả: 282590
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
  • Bình chọn Xem kết quả
    Chung nhan Tin Nhiem Mang