No title...
Tổng số: 55
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
83/2022/NĐ-CP 18/10/2022 Nghị định Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Tải về
6828/VPCP-KSTT 12/10/2022 Về việc hướng dẫn triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 Tải về
1085/QĐ-TTg 15/09/2022 Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 Tải về
167/QĐ-TTg 08/02/2022 Quyết định phê duyệt "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025" Tải về
12/2022/NĐ-CP 17/01/2022 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Tải về
02/2022/TT-BTNMT 10/01/2022 Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Tải về
08/2022/NĐ-CP 10/01/2022 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Tải về
39/2021/QĐ-UBND 30/11/2021 Quyết định phân cấp công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
03/2021/TT-BNV 29/06/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tải về
15/2021/QĐ-UBND 25/06/2021 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng (thay thế Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) Tải về
123456
Cơ quan chủ quản:  Ban Quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993. 611. 936, Fax: 02993. 611. 936 , Email: banqlkcn@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: km 2126 + 500, đường N2, khu công nghiệp An nghiệp, Quốc lộ 1, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
Ghi Rõ Nguồn "Ban Quản lý các khu công nghiệp" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.