No title...
Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính

13-TB-VPUBND-ThongbaodiachitiepnhanPAKN-2022.pdfThông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 234
  • Trong tuần: 1 690
  • Tất cả: 422403
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
  • Bình chọn Xem kết quả
    Chung nhan Tin Nhiem Mang