No title...
Khu công nghiệp An Nghiệp: Dự án nâng công suất nhà máy xử lý nước thải tập trung từ 4.000 m3/ngày lên 10.000 m3/ngày theo hình thức đối tác công - tư
          Khi nguồn vốn ngân sách nhà nước hạn chế, Dự án nâng công suất nhà máy xử lý nước thải tập trung từ 4.000 m3/ngày lên 10.000 m3/ngày theo hình thức đối tác công - tư là giải pháp xử lý môi trường của khu công nghiệp.

          Hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN An Nghiệp - giai đoạn 1 với công suất 4.000 m3/ngày được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đến năm 2010 với nhu cầu phải nâng công suất nhà máy xử lý nước thải lên 10.000 m3/ngày nhưng tại thời điểm đó ngân sách tỉnh còn hạn chế cộng với chủ trương cắt giảm đầu tư công theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ nên ngân sách tỉnh không thể bố trí được vốn đầu tư. Trước áp lực nước thải về nhà máy ngày càng tăng, Ban Quản lý báo cáo và được UBND tỉnh chấp thuận, trình Thủ tướng chính phủ đồng ý đưa dự án “Nâng cấp nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN An Nghiệp” vào danh mục đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (Công văn số 751/TTg-KTN ngày 27/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ). Trên cơ sở đó, UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng (Quyết định số 506/QĐHC-CTUBND ngày 21/5/2014), kế hoạch, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án công trình nâng cấp nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN An Nghiệp công suất từ 4.000 lên 10.000 m3/ngày theo hình thức PPP.

          Thực hiện theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công-tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền làm đại diện cơ quan nhà nước theo Quyết định số 1151/QĐ-UBND tỉnh ngày 25/5/2015 ký kết hợp đồng BOT với nhà đầu tư là Công ty Cổ phần kỹ thuật môi trường Kỷ Nguyên để thực hiện dự án (Hợp đồng BOT ngày 03/12/2015).

         Theo hợp đồng, Cty Kỷ Nguyên phải xây dựng, nâng cấp và kết nối hoàn thiện với nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 1, nâng công suất từ 4.000 lên 10.000 m3/ngày và công nghệ xử lý đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn xả thải QCVN 40:2011 cột B (nay phải xử lý đạt chuẩn A). Tổng vốn đầu tư của dự án là 97.043 triệu đồng (theo giá trị quyết toán: phần tham gia của nhà nước là 28.570 triệu đồng không được tính khấu hao trong đấu giá nước thải và phần vốn của nhà đầu tư là 68.473 triệu đồng). Về đơn giá thu phí, lộ trình đơn giá và điều kiện điều chỉnh đơn giá xử lý nước thải được quy định cụ thể trong hợp đồng BOT.

          Thực hiện hợp đồng, Cty Kỷ Nguyên đã đầu tư xây dựng từ tháng 4/2016, hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 5/2017 và được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 01/01/2020. 

           Như vậy đến thời điểm này, Công ty Kỷ Nguyên đã hoàn thành trách nhiệm của nhà đầu tư và bắt đầu triển khai áp dụng thu giá xử lý nước thải theo hợp đồng BOT.

Một góc của Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng

          Với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và nguồn tôm nguyên liệu của tỉnh năm nay, các doanh nghiệp chế biến thủy sản tiếp tục có được cơ hội gia tăng sản xuất. Một số dự án chế biến thủy sản đang triển khai xây dựng và dự kiến đến Quí I/2022 đưa vào hoạt động sản xuất. Khi đó, lưu lượng nước thải nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN tiếp tục tăng.

          Đánh giá về nồng độ ô nhiễm trong nước thải: nồng độ ô nhiễm nước thải (COD, mg/l) của nhà máy xử lý nước thải tập trung ngày càng tăng cao (năm 2008 nồng độ COD ở mức 1.500-1.800 mg/l đến nay tăng lên gấp đôi từ 3.000 – 3.500 mg/l). So với các khu công nghiệp khác thì nồng độ ô nhiễm của nhà máy xử lý nước thải tập trung chỉ giới hạn COD ở mức 600 mg/l. Do đó, nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN An Nghiệp phải đầu tư xây dựng, lựa chọn công nghệ xử lý và công tác vận hành đòi hỏi rất cao, chỉ một sơ suất nhỏ trong công tác vận hành sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường xung quanh của KCN. Để giảm thiểu rủi ro, quy mô công suất thiết kế của nhà máy phải gấp 1.2 đến 1.5 lần so với lưu lượng nước thải phát sinh thực tế của doanh nghiệp, kéo theo chi phí đầu tư là rất lớn.

          Để giải quyết căn cơ về lưu lượng và nồng độ ô nhiễm tăng buộc phải tiếp tục triển khai ngay việc nâng công suất nhà máy xử lý nước thải lên 20.000 m3/ngày. Công ty Kỷ Nguyên đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nâng công suất nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp An Nghiệp từ 10.000 lên 20.000 m3/ngày và dự kiến triển khai xây dựng trong Quí IV/2021 khi dịch bệnh được cơ bản kiểm soát nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu xử lý nước thải của các doanh nghiệp trong thời gian tới.

 

Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp
Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 298
  • Hôm nay: 401
  • Trong tuần: 1 063
  • Tất cả: 257295
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
  • Bình chọn Xem kết quả
    Chung nhan Tin Nhiem Mang