No title...
Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 (theo giá so sánh năm 2010) đạt 12.001,4 tỷ đồng (doanh nghiệp FDI là 561,1 tỷ đồng), tăng 17,2% so với năm 2019; kim ngạch xuất khẩu là 13.596,1 tỷ đồng, tăng 14,35% so với năm 2019. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân là 10%/năm.

Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 209
  • Trong tuần: 1 665
  • Tất cả: 422378
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
  • Bình chọn Xem kết quả
    Chung nhan Tin Nhiem Mang