No title...
Triển khai Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT ngày 31/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
          Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT ngày 31/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (gọi tắt là Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT).

          Theo đó, Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023 và thay thế Thông tư số 16/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

15-2022-TT-BTTTT-HD thi hành QĐ của TTg về Mạng bưu chính phục vụ CQ Đảng, NN.pdfThông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 238
  • Trong tuần: 784
  • Tất cả: 850174
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
  • Bình chọn Xem kết quả
    Chung nhan Tin Nhiem Mang