No title...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

          Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Quyết định số 1524/QĐ-UBND, Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 25/6/2021; Quyết định số 1913/QĐ-UBND, Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 28/7/2021; Quyết định số 2278/QĐ-UBND, Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính và công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng. 

          Ngày 08/9/2021, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ban hành Quyết định số 69/QĐ-BQL về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng. Cụ thể công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ban Quản lý các khu công nghiệp phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động về đầu tư, xây dựng, việc làm, lao động, tiền lương. Tính đến nay, số quy trình thủ tục hành chính đã được phê duyệt theo Quyết định của UBND tỉnh là 40 thủ tục (thương mại quốc tế 5 thủ tục, đầu tư tại Việt Nam 20 thủ tục, xây dựng 9 thủ tục, việc làm 5 thủ tục, lao động, tiền lương 01 thủ tục), số quy trình bắt buộc là 05 quy trình. Ban Quản lý đã ban hành chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng năm 2021 và kế hoạch thực hiện, kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và tổ chức đánh giá nội bộ vào ngày 10/9/2021.

           Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 hàng năm góp phần tích cực trong giải quyết các công việc chuyên môn. Xây dựng một hệ thống quy trình đồng bộ, khoa học, phù hợp với chính sách và mục tiêu chất lượng đề ra đã loại bỏ cơ bản các thủ tục rườm rà, phức tạp; quy trình và thời gian giải quyết hồ sơ được thực hiện đúng, đủ, theo hướng đơn giản, rút ngắn thời gian đúng hoặc sớm hơn qui định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư. Các thủ tục được công khai, minh bạch; từng bước nâng cao năng lực, tính hiệu lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ công chức trong cơ quan; việc làm này đã tạo tiền đề khắc phục cơ bản các trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hẹn được các doanh nghiệp đánh giá cao.

Bích Hạnh - Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp
Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 294
  • Hôm nay: 397
  • Trong tuần: 1 059
  • Tất cả: 257291
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
  • Bình chọn Xem kết quả
    Chung nhan Tin Nhiem Mang