No title...
Về phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động tại Khu công nghiệp An Nghiệp chấp hành thực hiện chế độ báo cáo và các quy định pháp luật khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh
          Chiều ngày 7 tháng 4 năm 2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức cuộc họp về phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động tại Khu công nghiệp An Nghiệp chấp hành thực hiện chế độ báo cáo và các quy định pháp luật khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

 Quang cảnh buổi họp tại BQL các KCN tỉnh

          Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp đề nghị các doanh nghiệp khu công nghiệp An Nghiệp chủ động thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế theo nội dung văn bản hướng dẫn số 199/BQL-QLDN ngày 4/5/2020 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng về các lĩnh vực như: Đầu tư, Xây dựng, Môi trường, Doanh nghiệp và tình hình an ninh trật tự.

          Tiếp thu nội dung yêu cầu và hướng dẫn của Ban Quản lý các khu công nghiệp, đại diện các doanh nghiệp mới tại khu công nghiệp An Nghiệp đều thống nhất cao và cam kết sẽ triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định pháp luật./.

 

Thanh Tuyền - Phòng Quản lý Doanh nghiệp
Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 174
  • Hôm nay: 232
  • Trong tuần: 894
  • Tất cả: 257126
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
  • Bình chọn Xem kết quả
    Chung nhan Tin Nhiem Mang