No title...
36 kết quả được tìm thấy
STTThủ tụcLĩnh vực
1 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Hoạt động xây dựng
2 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Hoạt động xây dựng
3 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Hoạt động xây dựng
4 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Hoạt động xây dựng
5 Điều chỉnh, Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Đầu tư tại Việt nam
6 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Đầu tư tại Việt nam
7 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh.
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Đầu tư tại Việt nam
8 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp.
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Đầu tư tại Việt nam
9 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Đầu tư tại Việt nam
10 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Đầu tư tại Việt nam
11 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Đầu tư tại Việt nam
12 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Đầu tư tại Việt nam
13 Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Đầu tư tại Việt nam
14 Chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Đầu tư tại Việt nam
15 Thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Đầu tư tại Việt nam
16 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Hoạt động xây dựng
17 Thủ tục: Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Lao động
18 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Quản lý lao động ngoài nước
19 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Đầu tư tại Việt nam
20 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Đầu tư tại Việt nam
12
Thông báo - Hướng dẫn
Thống kê truy cập
 • Đang online: 21
 • Hôm nay: 149
 • Trong tuần: 2 480
 • Tất cả: 819635
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản:  Ban Quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Sóc Trăng
  Điện thoại: 02993. 611. 936, Fax: 02993. 611. 936 , Email: banqlkcn@soctrang.gov.vn
  Địa chỉ: km 2126 + 500, đường N2, khu công nghiệp An nghiệp, Quốc lộ 1, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
  Ghi Rõ Nguồn "Ban Quản lý các khu công nghiệp" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.