No title...
Tổng số: 34
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Kế hoạch số 42/KH-BQL 28/10/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 0
Tải về 2
40/KH-BQL 22/10/2021 Kế hoạch phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 0
Tải về 2
69/QĐ-BQL 08/09/2021 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 0
Tải về 6
2278/QĐ-UBND 06/09/2021 Quyết định về việc bãi bỏ một số TTHC lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 0
Tải về 5
2279/QĐ-UBND 06/09/2021 Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 0
Tải về 4
4126/BNV-TCBC 24/08/2021 Công văn hướng dẫn về việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP
Lượt xem: 0
Tải về 1
1913/QĐ-UBND 28/07/2021 Quyết định về việc bãi bỏ một số TTHC lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 0
Tải về 3
1914/QĐ-UBND 28/07/2021 Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 0
Tải về 2
1524/QD-UBND 25/06/2021 Quyết định về việc bãi bỏ một số TTHC lĩnh vực việc làm, lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 0
Tải về 0
1525/QĐ-UBND 25/06/2021 Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực việc làm, lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 0
Tải về 0
1234
Cơ quan chủ quản:  Ban Quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993. 611. 936, Fax: 02993. 611. 936 , Email: banqlkcn@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: km 2126 + 500, đường N2, khu công nghiệp An nghiệp, Quốc lộ 1, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
Ghi Rõ Nguồn "Ban Quản lý các khu công nghiệp" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.