No title...

Thủ tục: “Thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

1. Thủ tục: “Thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” 

2. Lĩnh vực:  Đất đai

3. Đối tượng thực hiện: nhà đầu tư, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp 

4. Trình tự thực hiện:  

    - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: 

    + Nhà đầu tư, doanh nghiệp nộp hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp bằng các hình thức như: trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

     + Ban Quản lý các khu công nghiệp kiểm tra tính chính xác, đầy đủ hồ sơ và tiếp nhận theo quy định.

    - Bước 2: Chuyển hồ sơ:
    Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Ban Quản lý các khu công nghiệp phải chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng có liên quan giải quyết hồ sơ. Thời gian luân chuyển hồ sơ này được tính vào tổng thời gian giải quyết hồ sơ cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

     - Bước 3: Giải quyết hồ sơ:Khi tiếp nhận hồ sơ từ Ban Quản lý các khu công nghiệp, cơ quan phối hợp có trách nhiệm giải quyết như sau:

     + Cơ quan phối hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo thời gian quy định và thông báo kết quả cho Ban Quản lý các khu công nghiệp biết để nhận kết quả. 

      + Trường hợp sau khi thẩm định, không đủ điều kiện quyết định, giải quyết thì trả hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quy chế này.

      + Các hồ sơ đến hạn nhưng chưa có kết quả giải quyết (quá hạn giải quyết), trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn cơ quan phối hợp phải thông báo cho Ban Quản lý các khu công nghiệp và có văn bản xin lỗi nhà đầu tư, doanh nghiệp trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn đề nghị gia hạn trả kết quả.

     - Bước 4: Sau khi nhà đầu tư, doanh nghiệp ký quỹ thực hiện dự án thì Ban Quản lý các khu công nghiệp chuyển hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (Một cửa Sở tài nguyên và Môi trường) để giải quyết hồ sơ. Các bước giải quyết cụ thể như sau:

      + Thứ nhất: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng trình Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quyết định giao đất, cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.

       + Thứ hai: Doanh nghiệp được giao đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, doanh nghiệp được thuê đất nộp tiền thuê đất.

       + Thứ ba: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

      + Thứ tư: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng trao quyết định cho thuê đất, trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tổ chức giao đất trên thực địa cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

5. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

6. Kết quả xử lý hồ sơ: 

     - Quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất).

     - Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tổ chức giao đất trên thực địa cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

7. Thành phần hồ sơ:

Trường hợp: Thuê đất trả tiền hàng năm_QĐ845_2019_NC(2)

     - Đơn xin giao đất, cho thuê đất (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014).

     - Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo chính thửa đất (chủ đầu tư liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được cung cấp).

     - Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp cho doanh nghiệp kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư (Nộp 02 quyển thuyết minh dự án đầu tư kèm Bản vẽ mặt bằng tổng thể để trình UBND tỉnh).

     - Văn bản ký quỹ; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Quyết định ĐTM hoặc văn bản về lập thủ tục kế hoạch bảo vệ môi trường; Báo cáo tài chính; Giấy xác nhận cung cấp tín dụng,…

8. Số bộ hồ sơ: 04 bộ

9. Thời hạn giải quyết: 21 ngày làm việc (không bao gồm thời gian chờ bổ sung hồ sơ khi có sai sót, chỉnh sửa hoặc thời gian chờ doanh nghiệp thực hiện ký quỹ, thực hiện nghĩa vụ tài chính và ký hợp đồng khi thuê đất).

10. Lệ phí: 

     - Phí thẩm định: 
+ Khu vực các phường, thị trấn: 5.000.000đ/hồ sơ.
+ Khu vực khác: 2.500.000đ/hồ sơ.

     - Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận:
+ Trường hợp Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000đ/giấy.
+ Trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 500.000đ/giấy.

 

Thông báo - Hướng dẫn
Thống kê truy cập
 • Đang online: 21
 • Hôm nay: 576
 • Trong tuần: 1 968
 • Tất cả: 587856
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản:  Ban Quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Sóc Trăng
  Điện thoại: 02993. 611. 936, Fax: 02993. 611. 936 , Email: banqlkcn@soctrang.gov.vn
  Địa chỉ: km 2126 + 500, đường N2, khu công nghiệp An nghiệp, Quốc lộ 1, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
  Ghi Rõ Nguồn "Ban Quản lý các khu công nghiệp" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.