No title...

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng được quy định tại Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc giao bổ sung nhiệm vụ cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng. 

(Đính kèm Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND)

(Đính kèm Quyết định số 2690/QĐ-UBND)


* Chức năng, nhiệm vụ và biên chế của Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng:
 được quy định theo Quyết định số 24/QĐ-BQL ngày 10/5/2016, Quyết định số 73/QĐ-BQL ngày 30/10/2017 và Quyết định số 20/QĐ-BQL ngày 01/3/2018 của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng. 

(Đính kèm Quyết định số 24/QĐ-BQL)

(Đính kèm Quyết định số 73/QĐ-BQL) 

(Đính kèm Quyết định số 20/QĐ-BQL)

Chức năng, nhiệm vụ và biên chế của Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng: được quy định theo Quyết định số 25/QĐ-BQL ngày 10/5/2016 của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng. 

(Đính kèm Quyết định số 25/QĐ-BQL)

* Chức năng, nhiệm vụ và biên chế của Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng: được quy định theo Quyết định số 26/QĐ-BQL ngày 10/5/2016 và Quyết định số 70/QĐ-BQL ngày 26/10/2017 của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng.

(Đính kèm Quyết định số 26/QĐ-BQL)

(Đính kèm Quyết định số 70/QĐ-BQL) 


* Chức năng, nhiệm vụ và biên chế của Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng: được quy định theo Quyết định số 27/QĐ-BQL ngày 10/5/2016 của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng. (Tải Quyết định đính kèm)

* Chức năng, nhiệm vụ và biên chế của Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng: được quy định theo Quyết định số 28/QĐ-BQL ngày 10/5/2016 của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng. (Tải Quyết định đính kèm)

Thông báo - Hướng dẫn
Thống kê truy cập
 • Đang online: 15
 • Hôm nay: 245
 • Trong tuần: 245
 • Tất cả: 799481
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản:  Ban Quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Sóc Trăng
  Điện thoại: 02993. 611. 936, Fax: 02993. 611. 936 , Email: banqlkcn@soctrang.gov.vn
  Địa chỉ: km 2126 + 500, đường N2, khu công nghiệp An nghiệp, Quốc lộ 1, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
  Ghi Rõ Nguồn "Ban Quản lý các khu công nghiệp" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.